Vierailuja:

tiistai 17. maaliskuuta 2020

Syvennä võron taitojasi – Oahpan viimeisimmät kehitykset

Vuonna 2019 Sukukansojen ystävät ry sai Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiöltä apurahan võron kielen verkkoympäristöjen kehittämiseen. Alkuperäiset suunnitelmat muuttuivat monta kertaa vuoden aikana, mutta hanke vietiin päätökseen onnistuneesti.

Syksyn aikana aloitimme yhteistyön võron kielen asiantuntijoiden Heli Uibo and Jüvä Sullõvin kanssa. Kehitettävä oppimisympäristö on nimeltään Oahpa, jota on jo aiemmin pystynyt käyttämään muun muassa saamen kielten opetteluun ja harjoitteluun. Myös Oahpan võronkielinen versio on ennenkin ollut olemassa, mutta kuten kaikkien oppimateriaalien kanssa, avoimia mahdollisuuksia jatkotyöskentelyyn oli lukuisia.

Osa konkreettisista muutoksista oli aiempien virheiden korjausta, esimerkiksi harjoitusten puhesynteesin avulla ääneen luetut lauseet eivät aina toimineet. Nyt ne kuuluvat hyvin. Sama toiminto on lisätty myös Numra-numeroharjoituksiin.

Aivan uusi kielenoppimispeli on nyt kehitetty Fona, jossa voi harjoitella võron vokaalisointua. Fonaan voi tulevaisuudessa lisätä vielä muita fonologian harjoituksia, vaikkapa glottaaliklusiilista tai liudennuksesta. Kuva alla havainnollistaa Fonan toimintaa.
Uudenlainen ominaisuus võronkielisessä Oahpassa on myös se, että paitsi vastausten luokittelu oikeaksi ja vääräksi, osaa ohjelma merkitä ne melkein oikeiksi. Tämä on kielenoppijoiden kannalta erittäin tärkeä palaute. Kuva alla havainnollistaa tätä toimintoa, ja sitä voi kokeilla esimerkiksi Fonassa tästä.
Võrossa on myös eräs muista itämerensuomalaisista kielistä poikkeava ominaisuus, eli kiellon ilmaiseminen verbiin kiinnittyvällä suffiksilla. Koska tällaista piirrettä ei oltu aiemmin opetettu Oahpassa, luotiin siihen liittyvät harjoitukset nyt alusta alkaen. Tämä kuvaa hyvin Oahpa-ympäristön monipuolisuutta ja mukautuvuutta. Kuva alla näyttää millaisia nämä harjoitukset ovat, ja tästä pääsee kokeilemaan.

Oahpan käyttöliittymä toimii useilla kielillä, joten se hyödyttää eri kielisiä võron oppijoita. Mainittakoon vielä, että koska Oahpa on avoimen lähdekoodin ympäristö, on kenen tahansa mahdollista kehittää sitä, koski tämä sitten uusien kielten lisäämistä tai vaikka käyttäliittymän kääntämistä.

Hankkeemme lisäsi tavoitteidensa mukaisesti mahdollisuuksia opetella võron kieltä verkossa. Sukukansojen ystävät ry kiittää käytännön työn tehneitä Heliä ja Sullõvia, sekä GiellaLT-infrastruktuuria Tromssan yliopistossa, joiden pitkäjänteiseen toimintaan nytkin tehty työ nojaa. Erityiskiitos myös projektia rahoittaneelle Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiölle.